شنبه ۰۴ خرداد ۱۳۹۸

x بستـــن

متکلمان مسیحی و معجزات پیامبر اسلام

چکیده

متکلمان مسیحی برای معجزات و دلالت‌های آنها اهمیت بسیاری قائل‌اند و برای اثبات حقانیت و برتری دینشان بر انحصاری بودن معجزات منقول از حضرت عیسی تأکید فراوان دارند. بر این اساس، علاوه بر معجزه بودن قرآن کریم، معجزات ظاهری پیامبر اسلام مانند شق القمر و... که از نظر شکل مادیشان مانند معجزات حضرت مسیح‌اند، در نقطۀ مقابل ادعای متکلمان مسیحی قرار می‌گیرند؛ لذا در این مقاله تلاش شده نوع نگاه مسیحیان به معجزات ظاهری پیامبر اسلام مورد بررسی قرار گیرد و ضمن تحلیل توجیهات آنان برای رهایی از این مشکل، به آنها پاسخ داده شود؛ از این‌رو، دیدگاه‌های عالمان مسیحی به دو دستۀ یعنی کسانی که با اشکال‌های سندی و متنی، منکر کلی وقوع معجزات شده اند و کسانی که با پذیرش وقوع معجزات، منکر دلالت آنان بر حقانیت می شوند، تقسیم شده است و به هریک جداگانه و پاسخ داده شده است.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات مشترک
،
راهنماشناسی

مطالب مرتبط