به سايت شخصی دکتر برنجکار خوش آمديد.

 منوی اصلی
 

بازگشت به صفحه اصلی

درباره استاد

تألیفات

مقالات

پایان نامه ها

مصاحبه، مناظره، ميزگرد

افتخارات و جوایز علمی

آلبوم تصاویر

ارتباط با استاد

   
 

 دانشگاه تهران

 

 پرديس قم دانشگاه تهران

آخرین بروز رسانی : 6 خرداد 1394

 

تأليف يا ترجمه مقاله

 

تألیف یا ترجمه مقاله :

الف) مجلات دارای مجوز علمی - پژوهشی

 1. بررسی بررسی معقولیت دلالت کرامت (وقایع خارق عادت دینی) در تطبیق میان اسلام و مسیحیت، فصلنامه فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1392

 2. کتاب الجامعه و نقش آن در فرآیند تبیین آموزه های شیعی، مجله پژوهش های قرآن و حدیث، سال پنجم و چهارم، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

 3. مبانی و لوازم دیدگاه علامه مجلسی درباره حیات پس از مرگ، پژوهش نامه فلسفه دین (نامه حکمت)، سال دهم، شماره دوم، پاییز و زمستان 1391

 4. تبیین معنای ولی در پرتو آیات ولایت، فصلنامه علمی - پژوهشی اندیشه نوین دینی، سال هشتم، شماره 30، پاییز 1391

 5. تحلیل و ریشه یابی نظریه قاضی سعید قمی در معناشناسی اسما و صفات الهی، مجله علمی - پژوهشی فلسفه دین، دوره نهم، شماره اول، بهار و تابستان 1391

 6. کارکردهای عقل و نقش های آن در معرفت دینی، معرفت فلسفی، سال نهم، شماره چهارم، تابستان 1391

 7. مسئله آگاهی از غیب و امکان آن از نگاه مفسران، فصلنامه علمی - پژوهشی مطالعات تفسیری، سال سوم، شماره 10، تابستان 390

 8. حقیقت مصحف فاطمه (س) و پاسخ به شبهاتی پیرامون آن، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش های اعتقادی - کلامی، سال دوم، شماره 6، تابستان 1391

 9. بازخوانی نظریه فطرت به مثابه معیار فعل و گزاره اخلاقی، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش نامه اخلاق، سال پنجم، شماره 16، تابستان 1391

 10. بررسی و نقد دیدگاه های ابن عربی، نلاصدرا، و علامه طباطبایی در معناشناسی صفات الهی، حکمت معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال سوم، شماره اول، بهار و تابستان 1391

 11. امامت و خاتمیت از دیدگاه قرآن و روایات، فصلنامه علمی پژوهشی کتاب قیم، سال دوم (1391)، شماره ششم

 12. روش شناسی تبیین در علم کلام، سفینه، سال نهم، شماره 33، زمستان 1390

 13. سیری در مسئله حدوث و قدم زمانی عالم در تاریخ فلسفه، فصل نامه علمی - پژوهشی معرفت فلسفی، سال نهم، شماره اول، پاییز 1390

 14. نقد و بررسی دیدگاه ابن سینا و اسپینوزا درباره ضرورت علیت، پژوهش های فلسفی کلامی، شماره سوم، بهار 1390

 15. پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات، انجیل و قرآن، فلسفه دین، سال هفتم، شماره هشتم، زمستان 1389

 16. عقل گرایی شیخ صدوق و متکلم بودن او، علوم حدیث، شماره سوم، پاییز 1389

 17. ما بعد الطبیعه به مثابه تأمل ثانویه در رازها از دیدگاه گابریل مارسل ، فلسفه دین ، بهار 1388

 18. بررسی نظریه محال بودن کفر مؤمن، پژوهشهای فلسفی - کلامی ، پائیز 1384

 19. اختیار و علیت از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزا ، انجمن معارف اسلامی ایران، شماره 4، پائیز 1384

 20. ماهیت اراده در آثار اسپینوزا، نامه مفید، فروردین و اردیبهشت 1383

 21. نتایج اخلاقی و حقوق نظریه فلسفی اسپینوزا ، اندیشه های حقوقی، شماره 4، پائیز 1382

 22. نقد ارسطو از نظریه سقراطی - افلاطونی وحدت فضیلت و معرفت، نامه مفید، شماره 34، اسفند 1381

 23. عقل عملی در آثار ابن سینا ، نامه مفید ، شماره 25، بهار 1380

 24. نخستین واجب اعتقادی، تحقیقات کلامی، شماره1، تابستان 1392

 25. عقل گرایی در مدرسه امامیه بغداد و معتزله،فلسفه دین، 1393

 26. کاربست عقل ابزاری در روش نقلی کلامی با تکیه بر متون کلامی، معرفت کلامی، پاییز و زمستان1391

 27. بررسی و نقد دیدگاه های ابن عربی ملاصدرا و علامه طباطبایی در معناشناسی صفات الهی، حکمت معاصر، بهار و تابستان1391

 28. مقصود اصلی در اعتقادات، تحقیقات کلامی، زمستان 1392

 29. حدیث غدیر و تحلیل و تبیین معنای مولی در آن از منظر شیعه، شیعه شناسی، بهار1392

 30. حقیقت تحدیث و رابطه آن با نبوت، آینه معرفت، زمستان 1392

 31. نقد و بررسی رویکردهای بی نیازی وجود خدا از استدلال، جاویدان خرد، بهار و تابستان1392

 32. نقش امام غائب در هدایت و مبانی آن، مشرق موعود، تابستان1393

 33. تقلید در اعتقادات، معرفت کلامی، پاییز و زمستات1392

 34. آموزه بدا و علم الهیف علوم حدیث، بهار1391

 35. ازادی و اختیار از دیدگاه کانت، پژوهش های اخلاقی، تابستان1391

 36. صحیفه جامعه و علم امام، کلام اسلامی، پاییز1391

 37. کاربست عقل عملی در استنباط آموزه های کلامی با تکیه بر متون دینیف تحقیقات کلامی، تابستان 1393

ب) مجلات دارای مجوز علمی - ترویجی

 1. متکلمان مسیحی و معجزات پیامبر اسلام (ص)، قرآن پژوهی خاورشناسان، شماره 11، پاییز و زمستان 1390

 2. عقل و تعقل، قبسات، بهار 1380

 3. فطرت در احادیث ، قبسات ، تابستان 1384

 4. یونان و دین (1)، کیهان اندیشه، شماره 35

 5. یونان و دین (2)، کیهان اندیشه، شماره 36

 6. خداشناسی دینی، کیهان اندیشه، شماره 38

 7. تذکر و احتجاج در خداشناسی دینی، کیهان اندیشه، شماره 40

 8. تسلیم و ایمان در خداشناسی دینی، کیهان اندیشه، شماره 42

 9. خدا و جهان در اندیشه ارسطو (1)، کیهان اندیشه، شماره 59

 10. خدا در اندیشه ارسطو (2)، کیهان اندیشه، شماره 60

 11. علم کلام و جایگاه آن، کیهان اندیشه، شماره 60

 12. آیا خدا باید بهترین را بیافزاید؟، کیهان اندیشه، شماره 62. (ترجمه انگلیسی)

 13. رساله جبر و اختیار، کیهان اندیشه، شماره 65. (تصحیح، ترجمه از عربی و نقد)

 14. نفس در قرآن و روایات، فصلنامه تخصصی فلسفه و الاهیات نقد و نظر، شماره سوم، 1389

 15. فرو نگران یا فرانگران، نقد و نظر، 1384

 16. فرو نگران در حدیث امام سجاد (علیه السلام)، نقد و نظر، 1383

 17. مفهوم محرک نخستین در اندیشه ارسطو، اندیشه های فلسفی، زمستان 1383

 18. حدیث "اقوام متعمقون" مدح یا مذمت؟، نقد و نظر، 1382

 19. اراده و تأثیر آن در کیفر جرم از دیدگاه ارسطو، مجله مجتمع آموزش عالی قم، شماره 10، پائیر 1380

 20. ماهیت عقل و تعارض عقل و نقل، نقد و نظر، شماره 3 و 4

 21. روش شناسی علم کلام، نقد و نظر، شماره 9

 22. خدای ارسطو، واحد یا کثیر؟، رشد آموزش معارف اسلامی، شماره 23

 23. حضور اراده در مبادی عمل، حوزه و دانشگاه، بهار 1375

 24. مفهوم حکمت در قرآن و حدیث، مبین، پاییز 1374

 25. قدرت مطلق و گناه، معرفت، شماره 15. (ترجمه )

 26. مفوضه چه کسانی هستند؟، معرفت، شماره 16

 27. شناخت آفریدگار از راه سیر آفاقی، فرهنگ جهاد، شماره 6

 28. معرفت فطری و قلبی خدا، فرهنگ جهاد، شماره 9

 29. اسماء و صفات الهی (1)، فرهنگ جهاد، شماره 10

 30. اسماء و صفات الهی (2)، فرهنگ جهاد، شماره 11

 31. اسماء و صفات الهی (3)، فرهنگ جهاد، شماره 12

 32. آفرینش الهی از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 14

 33. عدل الهی از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 15

 34. بداء از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 20

 35. قضا و قدر و آزادی انسان از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 17

 36. روش شناسی تبیین در علم کلام،سفینه، زمستان1390

 37. بررسی کارکرد تذکری وحی، پژوهشنامه ثقلین، بهار1393

ج) دیگر مجلات

 1. نفس در قرآن و روایات، فصلنامه تخصصی فلسفه و الاهیات نقد و نظر، شماره سوم، 1389

 2. تعمق، فرونگری یا فرانگری، نقد و نظر ، 1384

 3. فرو نگران در حدیث امام سجاد (علیه السلام)، نقد و نظر ، 1383

 4. مفهوم محرک نخستین در اندیشه ارسطو، اندیشه های فلسفی، زمستان 1383

 5. حدیث "اقوام متعمقون" مدح یا مذمت؟ ، نقد و نظر، 1382

 6. اراده و تأثیر آن در کیفر جرم از دیدگاه ارسطو ، مجله مجتمع آموزش عالی قم ، شماره 10، پائیر 1380

 7. ماهیت عقل و تعارض عقل و نقل، نقد و نظر، شماره 3 و 4

 8. روش شناسی علم کلام، نقد و نظر، شماره 9

 9. خدای ارسطو، واحد یا کثیر؟ ، رشد آموزش معارف اسلامی، شماره 23

 10. حضور اراده در مبادی عمل، حوزه و دانشگاه، بهار 1375

 11. مفهوم حکمت در قرآن و حدیث، مبین، پاییز 1374

 12. قدرت مطلق و گناه، معرفت، شماره 15. (ترجمه مشترک از انگلیسی)

 13. مفوضه چه کسانی هستند؟ ، معرفت، شماره 16

 14. شناخت آفریدگار از راه سیر آفاقی، فرهنگ جهاد، شماره 6

 15. معرفت فطری و قلبی خدا، فرهنگ جهاد، شماره 9

 16. اسماء و صفات الهی (1)، فرهنگ جهاد، شماره 10

 17. اسماء و صفات الهی (2) ، فرهنگ جهاد، شماره 11

 18. اسماء و صفات الهی (3) ، فرهنگ جهاد، شماره 12

 19. اسماء و صفات الهی (4) ، فرهنگ جهاد، شماره 13

 20. آفرینش الهی از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 14

 21. عدل الهی از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 15

 22. بداء از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 20

 23. قضا و قدر و آزادی انسان از دیدگاه معصومان (علیهم السلام)، فرهنگ جهاد، شماره 17

 24. خورشید پنهان

 25. معرفة الله، فطرى است: ایات و روایات

 26. نقد اصولیان بر علیّت فلسفی

 27. بررسی وحدت وجود از دیدگاه قرآن، عرفان و فلسفه، دفتر جنبش نرم افزاری، آذر 1384

د) دانشنامه ها و مجموعه مقالات:

 1. تفویض، دانشنامه جهان اسلام، ج7، 1382

 2. عقل و معرفت عقلانی، دانشنامه امام علی (علیه السلام)، ج 1، 1380

 3. آموزه های حدیث عرض دین حضرت عبدالعظیم حسنی، مجموعه مقالات کنگره حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، ج 1، بهار 1382

 4. فطری بودن دین در معارف اعتقادی ، مجموعه مقالات به مناسبت سال پیامبر اعظم (ص) ، تابستان 1386

 5. عقل در احادیث، سرچشمه حکمت،1388

 6. عقل از دیدگاه ابن سینا، سرچشمه حکمت، 1388

 7. علیت و سلطنت از دیدگاه شهید صدر،اندیشه های حکمی و اجتهادی شهید آیت الله سیدمحمدباقر صدر،1392

 8. عدل الهی،دانشنامه فاطمی، ج3، 1393

ھ. مجلات عربی

 1. ماهیة العقل و أزمة التعارض مع الوحی ، نصوص معاصره ، العدد الخامس ، شتاء 2006 م - 1426 ه

 2. نظریة الجبر و الاختیار عند المیرداماد ، نقد و تعلیق ، نصوص معاصره ، العدد الثامن ، خریف 2006 م - 1427 ه

 3. علم الکلام و اسلوب الاستنباط من النصوص الدینیة ، آفاق الحضار الاسلامیة ، العدد الرابع

و. مجلات انگلیسی

 1. In Defence of Bada, Journal of Shia Islamic Studies, summer 2013

 2. The concept of first in Aristotles First Movers, archives des sciences

 3. Instrumental Intellect in Islamic Tradition, Existentia, spring 2012

 4. Essence of Faith, Safinah, no7, July-September, 2009

 5. Submission And Faith in Divine Religion, Safinah, no6, April-June, 2009

 6. Argumentation in Divine Theology, Safinah, no5, January-March, 2009

 7. The Innate Gnosis of God, Safinah, no4, Autumn 2008

 8. The Innate Knowledge of God, Safinah, no3, winter 2008

 9. The Innate Knowledge of God, Safinah, no2, winter 2008

 10. The Innate Knowledge of God, Safinah, no1, winter 2008

ساير لينکها
 

جزوات درسی

مشاهده نمرات

مشاوره علمی

در رسانه

یادداشت ها

خاطرات

دیدگاه ها

لينکستان


پرسش و پاسخ

Email : berenjkar@ut.ac.ir

   

Copyright © http://www.berenjkar.ir (2011). All rights reserved. Designed by: H & R.