جمعه ۳۰ مهر ۱۴۰۰

x بستـــن

عینیت وجود

چکیده
آن چه پیش رو دارید، مشروح دومین جلسه از سلسله کرسی های نقد و نظریه پردازی با موضوع اصالت وجود و ماهیت است که در شماره پیشین قسمتی از آن به چاپ رسید و دراین شماره ادامه آن تقدیم خوانندگان می گردد. میهمانانی که در این نشست حضور دارند عبارتند از: حجت الاسلام جبرئیلی (دبیر کرسی)، حجت الاسلام فیاضی (نظریه پرداز کرسی) و حجت الاسلام رمضانی که به بررسی علمی نظریه می پردازد. همچنین میهمانان دیگر این جلسه که به ارائه نظرات خود می پردازند عبارتنداز: حجت الاسلام خسروپناه، حجت الاسلام قائمی نیا، دکتر برنجکار و دکتر کلباسی. اکنون دراین قسمت خوانندگان را به بهره گیری از مشروح این نشست دعوت می کنیم.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.