شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

x بستـــن

حدیث غدیر و تحلیل و تبیین معنای «مولی» در آن از منظر شیعه

چکیده

تحلیل و بررسی معنا و حقیقت «امامت» و «ولایت الهی» از نظر قرآن، روایات اهل بیت و عالمان شیعه اهمیت بسزایی در شناخت مکتب تشیّع دارد. این نبشتار در پرتو حدیث «غدیر»، به این موضوع پرداخته و پس از بررسی معنای «مولی» در لغت و قرآن، با استناد به آیات و روایات وارد شده در این زمینه، به تحلیل و تبیین حقیقت مولویت و اختصاص آن به خداوند متعال و نیز امکان تفویض آن به بندگان برگزیده‌ی الهی پرداخته، سپس با بهره‌گیری از کلام امامان شیعه و استشهاد به شعر شاعران و ادیبان معاصر واقعه‌ی غدیر، بر دلالت واژه‌ی «مولی» بر مقام «افتراض طاعت» تاکید کرده و در نهایت، با طرح و بررسی نظرهای هفت تن از بزرگان شیعه، بحث را به پایان برده است.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات مشترک
،
راهنماشناسی

مطالب مرتبط