شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰

x بستـــن

پیشگویی رجعت در آخرالزمان در تورات و انجیل و قرآن

رجعت یکی از پیشگویی‌های مهم آخرالزمان است که افزون بر اسلام، در آیین مسیح و یهود نیز، به آن اشاره شده است و براساس پیشگویی هرسه آیین، در زمان ظهور موعود آخرالزمان روی خواهد داد. تحقیق حاضر به بررسی پیشگویی‌های موجود در تورات و سایر کتاب‌های عهد عتیق و نیز، انجیل‌های چهارگانه و سایر کتاب‌های عهد جدید و پیشگویی‌های قرآن درباره رجعت و بازگشت دسته‌ای از مردگان به دنیا، تفسیر آن و بیان اختلاف‌ها دراین‌باره، پرداخته است. 
این تحقیق مشخص خواهد کرد، اعتقاد به رجعت در آخرالزمان اختصاص به اسلام، به‌خصوص مذهب شیعه نداشته، در منابع مقدس آیین یهود و مسیح نیز، آمده است؛ بنابراین، رجعت یکی از اعتقادات مهم ادیان آسمانی است.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات مشترک
،
راهنماشناسی

مطالب مرتبط