یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹

x بستـــن

مراحل فعل الهی در آیات و روایات

چکیده:

متکلمان اسلامی برای تحلیل فعل الهی، از اراده استفاده می کردند و فاعلیت خداوند را فاعلیت بالاراده می دانستند. به اعتقاد آنان، علم الهی برای تحقق فعل، کافی نیست و پس از اراده، فعل تحقق می‌یابد. مسئله این نوشتار آن است که بر اساس قرآن و روایات، چه مراحل و مقدماتی برای تحقق فعل الهی لازم است. آیات و روایات مربوط به تحلیل فعل الهی، سه گونه است؛ گاه مشیت یا اراده به عنوان واسطه‌ی میان ذات و فعل خداوند مطرح می شود. در دسته ای دیگر از روایات، فعل الهی دارای هفت مرحله: مشیت، اراده، قدر، قضا، اذن، کتاب و اجل است. تمامی این ها علم فعلی خداوند هستند. در دسته‌ی سوم، فقط از چهار مرحله‌ی اول به علاوه‌ی امضا که تاکید بر قضا و حتمی شدن آن است ، نام برده شده است . به نظر می رسد، مراحل اصلی تحقق شیء مشیت، اراده، قدر و قضا است و بقیه‌ی موارد ذکرشده، از لوازم این چهار مرحله است.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات مشترک
،
خداشناسی

مطالب مرتبط