جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

x بستـــن

بازخوانی نظریه‌ی فطرت به مثابه معیار فعل و گزاره‌ی اخلاقی

چکیده:

در نظام الاهیاتی اسلام، می توان مدعی دیدگاهی شد که در آن انسان واجد فطریاتی است که اقتضای هدایت او در مسیر حرکت به سمت خدا را دارند. این نظریه مستلزم جهت داری ذاتی وجود انسان در امر ادراک و شناخت(خصوصاً شناخت خداوند) است. این نوع شناخت خاص انسانی درشئون اخلاقی او تأثیرگذار است. این مقاله بر آن است تا به نظریه فطرت به عنوان معیار فعل و گزاره اخلاقی بپردازد.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات مشترک
،
روش‌شناسی

مطالب مرتبط