پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰

x بستـــن

بررسی اقناع مخاطب در پاسخگویی قرآن به شبهات اعتقادی

چکیده:

«اقناع» به معنای متقاعد كردن، فرآيندی ارتباطی است كه هدف اساسِی آن، انتقال محتوا با اثرگذاری و ايجاد تغيير در مخاطب است. از جمله ويژگی‌های برجسته پاسخ های قرآن به شبهات عتقادی، اقناع مخاطب است و تمامی پاسخ های قرآن، داراي اين ويژگي هستند. اقناع قرآنی، اقناعی كامل با ابزارهای مشروع و صحيح است كه در چهارچوب اختيار و آزادي انتخابِ مخاطبان صورت می‌گيرد. قرآن در مسير اقناع مخاطب، از شيوه های گوناگونی استفاده می‌كند. اين مسير با ايجاد اعتماد در مخاطب و جلب توجه او شروع شده و با ارائه دلايل، مستندات و استدلال های منطقی، مستحكم و غير قابل خدشه، به اثبات موضع حق، متقاعد شدن و حصول تغيير در مخاطب مي انجامد.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات مشترک
،
روش‌شناسی

مطالب مرتبط