جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

x بستـــن

تقلید در اعتقادات؛ از انکار تا پذیرش

چکیده:

اعتقادات از جمله مهم‌ترین بخش‌های هر دین به شمار می آید زیرا فقه و اخلاق پس از اثبات اعتقادات قابل پایه‌ریزی است. به همین جهت در میان متکلمان بحث‌های بسیار دقیق و عمیقی در تعیین نوع شناخت اعتقادات صورت گرفته است. یکی از این بحث‌ها امکان یا عدم امکان تقلید در اعتقادات است. به راستی آیا در اعتقادات می‌توان تقلید کرد؟ در صورت امکان محدوده آن کجاست؟ در پژوهش پیش‌رو به این مطلب مهم پرداخته شده و هدف از آن دستیابی به جمع‌بندی‌ای صحیح در باب امکان تقلید در اعتقادات و تبیین حدود کاربست آن است. در مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی بهره گرفته می شود. لذا نخست به نقل و توصیف دیدگاه های مطرح و ادله‌ی آنها و سپس به نقد و بررسی آنها پرداخته خواهد شد. به نظر می‌رسد که در اعتقادات فرعی می‌توان تقلید را جایز دانست؛ هرچند که در آنها نیز وظیفه اولیه استدلال و رجوع به نقل قطعی است.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات مشترک
،
روش‌شناسی

مطالب مرتبط