چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

x بستـــن

کاربست روش و پرسش و پاسخ در تبیین عقاید(در قرآن و احادیث)

چکیده:

تبیین اعتقادات در متون اسلامی، از اصول ویژه‌ای پیروی می کند و بر روش های متعددی استوار است. یکی از روش های نسبتاً پربسامد در لسان قرآن و روایات، روش به کارگیری پرسش و پاسخ است. این روش، به دلیل اینکه ذهن مخاطب را به تحرک وا می‌دارد و او را درگیر با مسئله می کند، دارای اثربخشی فوق العاده‌ای نیز می باشد. بهره گیری از پرسش و پاسخ خود دارای شیوه های متعددی است، از جمله: پاسخ دادن به پرسش‌های صریح مخاطب، پاسخ دادن به پرسش‌های مقدّر مخاطب، ایجاد پرسش در مخاطب، طرح پرسش‌های انکاری و تغییر و جهت دهی پرسش مخاطب.‌

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات مشترک
،
روش‌شناسی

مطالب مرتبط