پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰

x بستـــن

کاربست عقل در استنباط آموزه‌های کلامی از دیدگاه فاضل مقداد

چکیده:

بررسی روشی علم کلام، از جمله مباحث مورد نیاز جامعه علمی امروز است که تا کنون چندان مورد توجه نبوده است. متکلمان امامیه از دو روش عقلی و نقلی برای استنباط آموزه‌های دینی و دفاع از آن استفاده کرده‌اند. این مقاله با رویکرد تحلیلی درباره‌ی آثار کلامی فاضل مقداد، به بررسی این مسئله می‌پردازد که او از چه کاربست‌هایی از عقل در استنباط آموزه‌های کلامی استفاده می‌کرد. فاضل مقداد از عقل هم به عنوان منبع و هم به عنوان ابزاری در خدمت نقل استفاده می‌کند. پرکاربردترین روش عقل نظری در استنباط آموزه‌ها، کشف استلزامات، و در عقل عملی، حسن و قبح عقلی است. فاضل مقداد از کارکرد استنباطی عقل در محدوده‌ی نقل، با استفاده از روش‌های توصیف و اعتباربخشی به نقل، و همچنین پاسخگویی به شبهات بهره می‌برد.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات مشترک
،
روش‌شناسی

مطالب مرتبط