پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰

x بستـــن

نفس در قرآن و روایات

چکیده:

مسئله نفس و ارتباط آن با بدن از دیرباز مورد توجه متفکران بوده است و مباحث متعددی در این باره مطرح شده که مهم‌ترین آنها عبارت اند از: تمایز نفس و بدن، انواع نفوس، تجرد نفس، قوای نفس، حدوث و قدم نفس، حرکت و تکامل نفس، جاودانگی نفس و ارتباط نفس و بدن. روشن است که بیان دیدگاه قرآن و احادیث در این موضوعات و تبیین عقلی آن و نقد دیگر دیدگاه ها نیازمند تالیف و تصنیف چندین جلد کتاب است. آنچه در یک مقاله می‌توان در مورد موضوع بحث انجام داد گزارشی از دیدگاه قرآن و احادیث در مورد مهم‌ترین مسائل مرتبط با نفس و بدن است که این نوشتار در پی آن است. ذکر برخی دیدگاه‌ها در ابتدای هر بحث به منظور روشن‌تر شدن دیدگاه قرآن و حدیث درآن بحث می‌باشد.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات
،
انسان‌شناسی

مطالب مرتبط