چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

x بستـــن

جبر و اختیار از دیدگاه وحید بهبهانی

چکیده:

نوشتار حاضر، دیدگاه آیة الله وحید بهبهانی درباره‌ی جبر و اختیار را به شیوه‌ی توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس تنها رساله‌ی او در این باره، بررسی می‌کند. وحید بهبهانی در رساله‌ی «جبر و اختیار» درصدد اثبات و تحلیل اختیار و رد جبر است. او مهم ترین مانع در راه اثبات اختیار را ضرورت علیت می داند. وی ضرورت به معنای حکم ضروری بر صدور فعل بر اساس قرائن را می‌پذیرد و با اختیار قابل جمع می‌داند، اما ضرورت صدور فعل به معنای محال بودن عدم صدور آن را نمی‌پذیرد. به اعتقاد او هرچند برای صدور فعل، مرجح لازم است، اما این مرجح، قدرت انسان بر ترک را از بین نمی‌برد. او فعل را هم محتاج فاعل می‌داند و هم مرجح، و مرجح، فاعل را مجبور به فعل نمی‌کند. وحید بهبهانی به تفصیل به اشکالات نظریه‌ی خود پرداخته و به آن ها پاسخ می‌دهد.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات
،
خداشناسی

مطالب مرتبط