چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹

x بستـــن

عقل عملی در آثار ابن سینا

چکیده:

به اعتقاد فیلسوفان اسلامى آنچه نفس انسان را از نفس حیوانى جدا می‌‏سازد عقل نظرى و عملى است. اما در میان این فیلسوفان و حتى گاه در آثار یک فیلسوف تفسیرى واحد درباره عقل نظرى و عملى دیده نمی‌‏شود. قصد این نوشتار تبیین معناى عقل عملى از دیدگاه ابن سینا است. با مراجعه به آثار این فیلسوف چهار اصطلاح درباره عقل عملى قابل تشخیص است. در برخى از این اصطلاحات، عقل عملى تنها داراى کارکرد ادراکى است و به قوه درک کننده احکام کلى یا جزئى مربوط به عمل تفسیر می‌‏شود. در برخى دیگر از اصطلاحات، عقل عملى گذشته از کارکرد ادراکى، داراى کارکرد عملى نیز هست. با بررسى این چهار اصطلاح معلوم مى‏شود که هیچ یک از آنها بر دو اصطلاح رایج در میان فیلسوفان اسلامى منطبق نیست و در پایان مقاله سعى شده است چهار اصطلاح موصوف، به اصطلاح واحد و جامعى بازگردانده شود.

مرورگر شما اجرای فایل PDF را پشتیبانی نمی کند.

دسته بندی ها:
مقالات
،
فلسفه اسلامی

مطالب مرتبط