چهارشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۰

x بستـــن

معرفت فطری و نقش آن در معناشناسی اسماء و صفات الهی


دسته بندی ها:
خداشناسی

مطالب مرتبط