پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰

x بستـــن

آیا بلایا نتیجه‌ی گناهان انسان‌هاست؟