یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

x بستـــن

آیا بلایا نتیجه‌ی گناهان انسان‌هاست؟