یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

x بستـــن

عدل الاهی

عدل الاهی

عدل از مهم ترین اوصاف خداست، تا جایی که در کنار توحيد که زیربنای جهان‌بینی اسلامی است، قرار گرفته و در کلام امامیه و نیز معتزله به عنوان یکی از اصول پنج‌گانه‌ی اعتقادی مطرح می‌شود. در احادیث نیز عدل در کنار توحید به عنوان یکی از پایه‌های دین مطرح شده است.

بسیاری از عقاید اسلامی زیرمجموعه‌ی عدل الهی است، به طوری که بسیاری از آموزه های اعتقادی، حتى آموزه‌های بنیادی همچون نبوت و امامت و معاد و نیز آموزه‌های عملی و اخلاقی دین بدون قبول اصل عدل، قابل توجیه نخواهد بود.

در این دوره به مهم‌ترین مباحث عدل الاهی پرداخته شده است.

دسته بندی ها:
خداشناسی

مطالب مرتبط