یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

x بستـــن

جلسه 8



عناوین طرح شده در جلسه:
  1. انواع شرور و بررسی نسبت شرور با عدل الهی؛
  2. دیدگاه فلاسفه‌ی اسلامی نسبت به شر؛
  3. بررسی نظر متکلمان در این مبحث؛
  4. رابطه‌شناسی گرایش غیرالهیون به ثنویت با مسئله شرور؛
  5. رویکرد کلام جدید و فلسفه غرب به این مبحث.