جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹

x بستـــن

جلسه 8عناوین طرح شده در جلسه:
  1. انواع شرور و بررسی نسبت شرور با عدل الهی؛
  2. دیدگاه فلاسفه‌ی اسلامی نسبت به شر؛
  3. بررسی نظر متکلمان در این مبحث؛
  4. رابطه‌شناسی گرایش غیرالهیون به ثنویت با مسئله شرور؛
  5. رویکرد کلام جدید و فلسفه غرب به این مبحث.