پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰

x بستـــن

جلسه 3عناوین طرح شده در جلسه:

  1. ادله‌ی متکلمان برای اثبات عدل خداوند؛
  2. رابطه‌ی حکمت الهی با عدل او؛
  3. جبر و اختیار و ارتباط شناسی آن با عدل الهی؛
  4. طیف‌شناسی قائلین به نظریه‌ی جبر؛
  5. مفهوم‎شناسی نظریه‌ی جبریه‌ی متوسطه.