پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰

x بستـــن

جلسه 4عناوین طرح شده در جلسه:

  1. ادله‌ی قائلین به جبر و مروری بر پاسخ آن‌ها؛
  2. بررسی نظریه‌ی تفویض در روایات ائمه‌ی اطهار و کتب کلامی؛
  3. ادله طرفداران نظریه تفویض و رد آن‌ها؛
  4. بررسی دیدگاه اهل بیت نسبت به نظریه تفویض؛
  5. بررسی میزان و نحوه قادریت خداوند نسبت به افعال انسان.