پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۴۰۰

x بستـــن

جلسه 7عناوین طرح شده در جلسه:
  1. تأثیر بحث بداء بر حوزه‌ی انسان‌شناسی؛
  2. بررسی بحث شرور و شبهات مطرح در پیرامون آن؛
  3. تفاوت‌های رویکردهای کلامی و فلسفی نسبت به بحث شرور؛
  4. میزان سازگاری درد، رنج و تبعیض با عدالت خداوند؛
  5. ارائه پاسخ شبهات بحث شرور در کلام اسلامی.